Galeria Economic Security Forum ECONSEC 2016

Oficjalna Inauguracja Economic Security Forum ECONSEC 2016

 

Wystąpienie inauguracyjne: Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Panel I – Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej

Moderator: dr Krzysztof Wąsowski – Partner, Adwokat, Doktor Nauk Prawnych w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski

 

W panelu wzięli udział: prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prodziekan ds. naukowych, Akademia Obrony Narodowej; dr inż. Wacław Iszkowski – Prezes Zarządu, PIIT; Maks Kraczkowski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego; Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich; dr Krzysztof Malesa– Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; płk Piotr Potejko – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Tomasz Szewczyk – Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa PWPW, Ekspert Instytutu Kościuszki.

 

Panel II – Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa gospodarczego

Moderator: dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska, Rada Programowa ECB
 
W panelu wzięli udział: dr Łukasz Kister – Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.; dr inż. Krzysztof Łokaj – Dyrektor Zarządzający Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; dr Mariusz Olszewski – Akademia Obrony Narodowej; prof. dr hab. Wojciech Paprocki – Szkoła Główna Handlowa; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; dr Marcin Sienkiewicz – Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych; Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Izabela Walczak – Naczelnik Wydziału Rezerw Strategicznych, Ministerstwo Energii; ppłk Jarosław Walczak – Akademia Obrony Narodowej.

 

Panel III – Bezpieczeństwo infrastruktury, systemów i procesów przemysłowych

Moderator: Olgierd Pogorzelski – Adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego w Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski
 
W panelu udział wzięli: Grzegorz Matyasik – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl; prof. Andrzej Najgebauer – Wojskowa Akademia Techniczna; Paweł Nazarewski – Ekspert PIRC ds. cyberbezpieczeństwa; Marcin Olszewski – Prezes Zarządu, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o; dr Jowita Sobczak – Społeczna  Akademia Nauk, Instytut Bezpieczeństwa; Piotr Trąbiński – p.o. Dyrektora Departamentu Santander Universidades, Bank Zachodni WBK; prof. Agata Tyburska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; dr Aleksandra Zięba – Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych.