Program

09:00 – 09:50 | Rejestracja uczestników
09:50 – 10:00 | Oficjalne otwarcie
10:00 – 11:30 | Sesja inauguracyjna: Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Bezpieczeństwo gospodarcze, militarne i energetyczne w ramach Unii Europejskiej – deklaracje a rzeczywistość
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – fundamentalne znaczenie dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Zmiany Planu Modernizacji Technicznej – kluczowe wyzwania
 • Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem cyfrowego świata dla współczesnego państwa:
  • Strategia Cyberbezpieczeństwa RP 2017-2020
  • ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Wpływ ataków cybernetycznych i terrorystycznych na rozwój i gospodarkę Państwa – konsekwencje i straty
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security)
 • NC Cyber – Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa działające w strukturach NASK – skuteczna profilaktyka w walce z realnymi zagrożeniami bezpieczeństwa sieci?
 • Ochrona danych osobowych w erze społeczeństwa cyfrowego

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Michał Jach – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej; Piotr Balcerzak – Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich; Juliusz Brzostek – Dyrektor NC Cyber, NASK; Dariusz Góralski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Krzysztof Liedel – Dyrektor, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium Civitas; Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Jacek Orzeł – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; płk Piotr Potejko – Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory Sp. z o.o.; Andrzej Szyszko – Naczelnik Wydziału Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji; Tomasz Zdzikot* – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Moderator:
Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

11:30 – 11:40 | Przerwa kawowa
11:40 – 13:10 | Panel 1 - Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa gospodarczego
 • Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej jako istotny program budowy systemu bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń terrorystycznych
 • Infrastruktura krytyczna – rzeczywiste i cybernetyczne systemy niezbędne dla bezpieczeństwa gospodarki
 • Rola poszczególnych sektorów w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju – elektroenergetycznego, wydobywczego, petrochemicznego, kosmicznego
 • Potencjał polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa: eksport, import, kooperacja
 • Jak świat korzysta z sektora kosmicznego w bezpieczeństwie
 • Sektor kosmiczny w Polsce: aktualna sytuacja, braki krajowe. Przyszłość sektora kosmicznego
 • Biznes, technologie a bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa (gaz, ropa, węgiel, przemysł chemiczny). Podatność polskiego przemysłu na cyber zagrożenia
 • Infrastrukturalne inwestycje dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski – inwestycje do 2020
 • Rola RCB w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju
 • Technologie i bezpieczeństwo – łączność i sieci telekomunikacyjne
 • Rozproszona infrastruktura informatyczna – bezpieczna alternatywa

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Łukasz Kister – Niezależny ekspert bezpieczeństwa, Information Security Service; Jacek Kosiorek – Wiceprezes, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej; Jacek Mandas – Prezes Zarządu, Astri Polska Sp. z o. o.; Roman Marzec – Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej, Grupa LOTOS S.A.; Maciej Pyznar – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Tomasz Sordyl – Wicedyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Najwyższa Izba Kontroli; Paweł Wojtkiewicz – Prezes Zarządu – Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego; Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, WASKO S.A.; Paweł Zawadzki – Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

 

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

13:20 – 14:30 | Panel 2 - Infrastruktura informacyjna państwa wobec cyber zagrożeń
 • Bezpieczeństwo rejestrów państwowych
 • Współczesna administracja wobec zagrożeń: włamanie, wyciek danych, atak na serwery itp.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w urzędzie
 • Bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych osobowych w urzędach
 • Architektura Informacyjna Państwa w procesie cyfryzacji urzędów.
 • Mechanizm Głównego Informatyka Kraju – założenia, zadania i kompetencje a rzeczywistość
 • „Od papierowej do cyfrowej Polski” – wdrażanie płatności bezgotówkowych w administracji publicznej
 • Jak bezpiecznie zarządzać dokumentami i informacjami w placówkach publicznych
 • Outsourcing usług z zakresu cyberbezpieczeństwa – okresowe czy stałe?

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
prof. Tomasz Aleksandrowicz – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Piotr Gajewski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji; Tadeusz Osowski* – Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy; Wiesław Paluszyński – Wiceprezes Zarządu, PIIiT; kom. Dominik Rozdziałowski – Dyrektor Biura ds. Walki z Cyberprzestępczością, Komenda Główna Policji; Jakub Syta – Dyrektor Biura Zarządzanych Usług Bezpieczeństwa, EXATEL S.A.; Janusz A. Urbanowicz – Kierownik Zespołu Monitoringu i Wstępnego Rozpoznania, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa; Stanisław Wziątek – Doradca Zarządu, WASKO S.A.

 

Moderator:
dr Wojciech Szewko – Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

14:30 – 14:45 | Przerwa kawowa
14:45 – 15:30 | Panel 3 - Cyberbezpieczeństwo w polskim systemie prawnym
 • Aktualny stan prac nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Dyrektywa NIS – nowe obowiązki podmiotów publicznych i prywatnych
 • Biznes pod ostrzałem – dane osobowe, e-privacy, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Cybercompliance i jak je wdrażać
 • Ubezpieczenia cyber
 • Aspekty cyber w strategii firmy – budowanie świadomości problemu wśród kadry zarządzającej
 • Rozwój innowacyjnych technologii a gwarancje prawa do ochrony danych osobowych
 • Najważniejsze orzeczenia sądowe dotyczące dostępu i przetwarzania danych

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):
Wojciech Bartoń – Doradca Prawny w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwo Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli; Piotr Ciepiela – Executive Director | EMEIA Advisory Center | OT / IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY; Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Tomasz Soczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Biura GIODO; Sylwia Stefaniak – Paralegal w dziale Corporate, External and Legal Affairs, Microsoft Polska; Andrzej Szyszko – Naczelnik Wydziału Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Moderator:
Maciej Kubiak – Adwokat, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy

15:40 – 16:40 | Panel 4 - Czynnik technologiczny i czynnik ludzki w zakresie budowania bezpieczeństwa

Tematy prezentacji:

 • Joanna Kieszek – Radca Prawny, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Maciej Kubiak – Adwokat, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy – RODO, a e-privacy i cyberbezpieczeństwo firm w Internecie
 • dr inż. Janusz Jabłoński – Ekspert Kryptologii Działu B+R, Grupa Astec – Świadome splątanie kwantowe kryptografii z łańcuchem bloków w ekonomi i Cyberbezpieczeństwie
 • Ewa Pasewicz – Wiceprezes Zarządu, eSecure – Bezpieczeństwo to GRA Strategiczna – rozegraj tę partię SecureVisio
 • Krzysztof Surgowt – Prezes, CryptoMind S.A. – Szyfrowane komunikatory – przyszłość czy kaprys dla bogaczy
 • dr inż. Joanna Śliwa – Kierownik Zakładu Systemów C4I, Wojskowy Instytut Łączności – Ochrona systemów infrastruktury krytycznej – znaczenie oceny poziomu bezpieczeństwa i szkoleń

Moderator:

Bartosz Soroczyński – Przedsiębiorca/Inwestor

16:45 | Zakończenie Forum

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego