Program

09:00 – 09:50 | Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 | Oficjalne otwarcie - Krzysztof Karaś - Prezes Europejskiego Centrum Biznesu
10:15 – 11:30 | Panel 1 - Efektywne pozyskiwanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego – rozwiązania w innych państwach wskazówką dla Polski?”
 • Wyzwania i trudności związane z pozyskiwaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego – czy to tylko polska „specjalność”?
 • Tendencje reformatorskie instytucji i procesów zakupowych – wybrane przykłady na świecie
 • Planowane powołanie Agencji Uzbrojenia – założenia, proponowane rozwiązania (projekt ustawy – jeżeli będzie przygotowany), czy to wystarczające remedium?
 • Wybrane modele systemów pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego (USA, Europa Zachodnia) – analiza i wnioski
 • Czy prosta recepcja rozwiązań stosowanych na świecie jest możliwa i czy będzie skuteczna?
 • – specyfika i doświadczenia polskie
 • Główne postulaty koncepcyjne dla przyszłego systemu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Polsce – czy jest rozwiązanie optymalne?
 • Finansowanie modernizacji technicznej – odrębne zagadnienie o kluczowym znaczeniu czy element całego systemu?
 • Plan modernizacji technicznej – czy uda się rewizja priorytetów zbrojeniowych RP?
11:40 – 13:10 | Panel 2 – Bezpieczeństwo surowcowe i wodne
 • Polityka Surowcowa Państwa – prace nad projektem
 • Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego – Baltic Pipe, terminal LNG, Nord stream
 • Zapotrzebowanie gospodarki na surowce i możliwość ich pozyskania w Polsce i na świecie.
 • Rola gospodarki cyrkularnej w zaspokojeniu zapotrzebowania na surowce
 • Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę – dostępność zasobów słodkiej wody w Polsce i na świecie.
 • Zapasy surowców strategicznych w Polsce
 • Koszty społeczne i gospodarcze wynikające z ograniczonego dostępu do zasobu surowców i wody
13:10 – 13:30 | Przerwa kawowa
13:30 – 15:00 | Panel 3 - Bezpieczeństwo energetyczne
 • Omówienie projektu PEP 2040 – czy gwarantuje stabilność KSE, odpowiedni mix energetyczny pod kątem realizacji zobowiązań środowiskowych, wystarczającą ilość mocy do zaspokojenia rozwijającej się gospodarki i elektryfikacji transportu, wsparcie energetyki rozproszonej
 • Wpływ ustaleń COP24 oraz innych zobowiązań środowiskowych na bezpieczeństwo energetyczne kraju, konkurencyjność polskiej gospodarki, prawo do energii, czy PEP 2040 pozwala na realizację celów klimatycznych
 • Nowe technologie w energetyce, rola innowacji w kontekście bezpieczeństwa energetycznego
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy – dążenie do samowystarczalności energetycznej poszczególnych krajów i/lub efektywna współpraca z krajami sąsiadującymi – połączenia międzysystemowe, wspólny rynek energii, nowe regulacje na poziomie unijnym
15:10 – 16:10 | Panel 4 - Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Dane gospodarcze w zakresie zapasów żywności
 • Instrumenty polityki rolnej mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw
 • Kwestia tzw. bioterroryzmu
 • Kwestia marnotrawienia żywności
 • Bezpieczeństwo żywnościowe w kontekście zmian klimatu
 • Nowe technologie mające wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego (np. GMO, mięso wyhodowane laboratoryjnie).
16:15 | Zakończenie Forum / Business lunch

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego