Program

09:50 – 10:00 | Rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie do dyskusji
10:00 – 10:30 | DEBATA OTWIERAJĄCA: POLSKA GOSPODARKA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ
 • Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie – skutki w krótkookresowej i wieloletniej perspektywie
 • Czy i w jakim stopniu sytuacja gospodarcza wpłynie na strategiczne sektory gospodarki
 • Wpływ epidemii na sektor małych i średnich przedsiębiorstw
 • Czy epidemia zmieni podejście do kwestii klimatycznych, miksu energetycznego oraz priorytetów polityki energetycznej Państwa
 • Nowe otwarcie po kryzysie: koniec tradycyjnych filarów gospodarki, sektory perspektywiczne.
 • Rola Państwa w stymulowaniu gospodarki
 • Jakich zmian lub nowych priorytetów w polityce Komisji Europejskiej należy się spodziewać w najbliższym czasie

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Minister Energii w latach 2015-2019
Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

10:30 – 10:45 | Q&A – PYTANIA UCZESTNIKÓW DO GOŚCI DEBATY OTWIERAJĄCEJ
11:00 – 11:30 | PANEL 1: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI - GOSPODARKA DLA ENERGETYKI W DOBIE PANDEMII
 • Jak globalny kryzys wywołany pandemią przewartościowuje podejście do miejsca firm energetycznych w gospodarkach poszczególnych państw
 • Czy pandemia spowoduje jakieś istotne zmiany w strategii polskich grup energetycznych
 • Czy należy spodziewać się zmiany priorytetów inwestycyjnych grup energetycznych
 • Czy realne jest oczekiwanie, iż w zaistniałej sytuacji Komisja Europejska zmieni podejście w zakresie wprowadzania „zielonego ładu”
 • Czy epidemia będzie miała wpływ na kształt przygotowywanej polityki energetycznej Państwa

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Węglokoks S.A.
Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, ENEA S.A.
Tomasz Stępień*
– Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
Przedstawiciel Tauron*

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

11:30 – 11:45 | Q&A – PYTANIA UCZESTNIKÓW DO GOŚCI PANELU 1
12:00 – 12:40 | PANEL 2: RYNKI ZAGRANICZNE W OBLICZU KRYZYSU - NOWE REALIA
 • Kryzys jako czynnik stymulujący zmiany w strategiach spółek: dotyczących rynków zagranicznych, nowe priorytety, analizy dotychczasowych projektów, fuzje i przejęcia, polityka surowcowa
 • Pozycja polskich firm na rynkach zagranicznych po kryzysie, kierunki dalszej ekspansji, możliwa zmiana kierunków geograficznych
 • Jak w nowej sytuacji konkurować na rynkach zagranicznych.
 • Miks energetyczny jako zależność od surowców zagranicznych
 • Rola lokomotyw gospodarczych w czasach kryzysu

W debacie swój udział potwierdzili (alfabetycznie):

Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.
Artur Kopeć*
– Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
Andrzej Modzelewski
– Członek Zarządu, innogy Polska S.A.
Bartosz Radzikowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Energetyki, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:
Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

12:40 - 13:00 | Q&A – PYTANIA UCZESTNIKÓW DO GOŚCI PANELU 2
13:00 | PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego