Informacje

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do udziału w III edycji Economic Security Forum ECONSEC 2018, który odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott w dniu 15 marca 2018 roku. Temat przewodni Forum brzmi:

 

„BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE WOBEC CYBER ZAGROŻEŃ”

.

Intencją organizatora Forum jest zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa kraju w kontekście ataków cybernetycznych i terrorystycznych z naciskiem na bezpieczeństwo gospodarcze, energetyczne i militarne. Pragniemy, aby zaproszeni goście: politycy, przedstawiciele biznesu, nauki i ekonomiści przeprowadzili dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z cyber zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia infrastruktury krytycznej (Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej), stanu prawnego (Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dyrektywa NIS) oraz odnieśli się do rozwoju czynnika technologicznego i ludzkiego w zakresie budowania bezpieczeństwa.

Tematyka bezpieczeństwa kraju wobec cyber zagrożeń została nieprzypadkowo wybrana na temat przewodni najbliższej edycji Forum. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, sieci telekomunikacyjnych, pewność zaopatrzenia w surowce, rozwój technologiczny, gwarancja bezpieczeństwa granic, partnerstwo publiczno-prywatne, to najważniejsze zagadnienia przewidziane w debatach. Bezpieczeństwo wobec cyber zagrożeń to także wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd Polski (Strategia Cyberbezpieczeństwa RP 2017-2022), Unię Europejską i NATO, a tym samym doskonały temat przewodni zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję.

Zapraszam gorąco do udziału,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu